Belanda Bor - English


j


jab jab adv moderately
jabu ? adv slowly
jac [jāc] n handle of hoe ka jac
jaal v.t scoop {gi jal fi}
jangba [jāŋgbā] {jangb üyo} n trap
jaar v.i be straight, right correct
jeba adv never, not at all
jeg adj good
jeeŋ v.t lean against
ji . . . der person {ji binja} {ji bot waŋ ?} {ji cad gifi} {ji cam nyukwaŋ danɔ} {ji can} {ji coy ꞌdak} {ji dabɔ} {ji ꞌdi cuny} {ji ꞌdɔŋ ?} {ji fare} {ji finy ?} {ji fodo} {ji fur fodo} {ji gwey bul} {ji kow} {ji kwac} {ji liny} {ji mad kɔŋɔ} {ji mag reyo} {ji meꞌdo} {ji nüꞌd kɔf} {ji nyar ŋut ley} {ji nyɛrɛ} {ji nyi dak} {ji nyobo} {ji nyɔl} {ji tɔ ?} {ji tɔ cɛlɔ} {ji yat} {ji yɛrɛ} {jo meꞌdo} jo . . .
ji binja (ji . . . person, binja dance type) n traditional healer, witch doctor, soceror jo binja
ji bot waŋ ? (ji . . . person, booꞌd throw, waŋ 1 face) n foolish person
ji cad gifi (ji . . . person, caad sell, gifi thing) n merchant, trader jo cad gifi
ji cam nyukwaŋ danɔ (ji . . . person, caam eat, nyukwaŋ broth, meat, danɔ person) n cannibal jo cam nyukwaŋ danɔ
ji can (ji . . . person, can poorness, poverty) n poor person jo can
ji coy ꞌdak (ji . . . person, ꞌdak vase, pot) n potter jo coy ꞌdak
ji dabɔ (ji . . . person, daabɔ have leprosy) n leper, person with leprosy jo dabɔ
ji ꞌdi cuny (ji . . . person, cuny liver) n greedy person jo ꞌdi cuny
ji ꞌdɔŋ ? (ji . . . person, ꞌdɔŋ 1 big) n officer jo ꞌdɔŋ
ji fare (ji . . . person, far . . . place, -e his, hers) n husband jo fare
ji finy ? (ji . . . person, finy 1 ground) n inhabitant jo finy
ji fodo (ji . . . person, fodo field) n owner of field jo fodo
ji funj (fuunj teach) n teacher jo funj
ji fur fodo (ji . . . person, fur earliness, fodo field) n farmer jo fur fodo
ji gwey bul (ji . . . person, gweey beat, bul drum) n drummer jo gwey bul