Belanda Bor - English


gw


gwaŋ [gwàŋ] n cat ka gwaŋ
gwaar v.t collect, fetch, take
gwaar wot v.t make go
gweey v.t beat {ji gwey bul}
gwɛnɔ [gwɛ̄nɔ̄] n chicken {nat gwɛnɔ} ka gwɛnɔ
gwɛɛny v.t release, untie